Workshops van taal tot leren.

Workshops:

 • Basisworkshop Letterweg – Pratende Letters
 • Verdiepingscursus Dyslexie: Moderne Vreemde Talen.

 

Basisworkshop Methodiek Letterweg - Pratende Letters.
METHODIEK (KLANKENPAD) – LETTERWEG – PRATENDE LETTERS!
DE KRACHT VAN GEVISUALISEERDE KLANKEN
BINNEN JOUW THERAPIE EN OP SCHOOL.

Kies voor een veelzijdig leermiddel dat met beeld, beweging, betekenisgeving, humor, fantasie, empathie, klank en creativiteit leerprocessen op gang brengt. De fonologische ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij de spraak- en taalontwikkeling. Hogere leerprocessen zoals het lezen en het spellen bouwen erop voort en dragen op hun beurt ook bij tot de verdere ontwikkeling van dat fonologisch bewustzijn.
In deze basisworkshop leer jij al de klanken (en letters) op leuke wijze tot leven te brengen. Al de medeklinkers en klinkers en hun respectievelijke klankkenmerken worden besproken en je gaat met nieuwe praktische vaardigheden naar huis want je leert het Letterwegschrift en de unieke Letterweggebaren.
Leerkrachten; logopedisten, ergotherapeuten; kinderfysiotherapeuten en kindercoaches leren in deze cursus hoe de klanken uitgesproken moeten worden tijdens het leren lezen en spellen of hoe je aan kleuters (nieuwkomers en meertalige kinderen, kinderen met fonologische problemen of met een risico op dyslexie) de klanken (en letters ) aanleert.
Inschrijven kan via het contactformulier. Vermeld dan a.u.b.: Voornaam, naam,  Factuuradres,  mailadres, telefoonnr. en  je functie  (leerkracht, zorgcoördinator of logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut) De factuur met betalingsvoorwaarden ontvang je via mail. 

ONLINE Cursus Klankenpad – Letterweg: Vermeld in het contactformulier aan welke workshop je wil deelnemen!

Praktische informatie

Type activiteit:
8 uur durende
online workshop

 

 Workshop op 1 dag dinsdag 20 oktober: Tijdens de Nederlandse herfstvakantie van 10 u. tot 13 u. (gevolgd door 1 uur pauze) en vervolgens van 14 u. tot 17 u. 

Workshop gespreid over twee dagen: maandag 26 oktober en maandag 9 november van 17 u tot 20 u 

Workshop op 1 dag: maandag 2 november: Tijdens de Belgische herfstvakantie van 10 u. tot 13 u. (gevolgd door 1 uur pauze) en vervolgens van 14 u. tot 17 u. 

Workshop gespreid over twee dagen: maandag 23 november  en maandag 30 november van 17 u tot 20 u – Je bent nog steeds welkom- sms 0032(0)479448495

Workshop gespreid over twee dagen: maandag 1 & 8 februari 2021 van 17 u tot 20 u – Je bent nog steeds welkom- sms 0032(0)479448495

Link: Cursus Klankenpad letterweg via SIG op 19 en 26 april 2021 

Juni 2021 1 online cursus van 8 uur wordt opgesplitst in 3 online sessies via Zoom
dag 1: 3 uur maandag 8 juni 2021 17 u tot 20 uur :Klanken
dag 2: 3 uur maandag 14 juni 2021 17 u tot 20 uur: Klanken
dag 3: 2 uur maandag 21 juni 2021 17 u tot 19 uur :Toepassingen van groep 2 tot groep 4

Kosten= €179 inclusief BTW en exclusief materiaal. Aan deze cursus is vooraf aankoop van een boekenpakket verbonden (Het Klinkerboek en het Medeklinkerboek) aan de gunstprijs van € 40 .Na afloop ontvang je de hand-outs, de digitale handleiding bij de boeken én het certificaat Letterwegcoach.
Accreditatie ( NVLF) is goedgekeurd voor 32 studiepunten
Verplichte literatuur met opdracht: Rijke taal, Taaldidactiek voor het basisonderwijs,Erna van Koeven en Anneke Smits

Inschrijven via contactformulier op https://logopediedewaal.nl/workshops-van-taal-tot-leren/ Met vermelding van Naam, Verzendadres, Factuuradres, Mailadres, Mobiel tel.nummer, KP nummer, Doelgroep

 

 Schikken deze data niet? Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte
Locatie:online via zoom
u ontvangt per mail een link waarmee u kan inloggen
Kosten:€ 179,– incl. BTW per persoon
Trainer:Emmanuelle De Waal
Doelgroeplogopedisten, leerkrachten, taakleerkrachten, fysiotherapeuten, thuisonderwijs, ergotherapeuten, ouders van kinderen uit groep 2,3,4
Vermeld zeker je functie bij je inschrijving zodat de inhoud aansluit op jouw doelgroep.
  
Inbegrepen:Handsout en bij aankoop van materialen ook het digitale script met al de klankenacts.
Niet inbegrepen-

Als je deelneemt aan een cursus kunnen sommige Letterwegmaterialen met korting worden aangekocht: Hieronder lees je de kortingsprijzen:

Medeklinkerboek+ Klinkerboek  € 40 = voordeelprijs

 

 

 

 

Verdiepingscursus verdiepend lezen en dyslexie bij vreemde talen (accreditatie voor logopedisten NL)

NIEUWS NIEUWS NIEUWS – Deze cursus zal opgesplitst worden in twee aparte cursussen. Voor beide cursussen wordt accreditatie aangevraagd. 

Verdiepend lezen en dyslexiebehandeling bij moderne vreemde talen.  

Leerstrategieën ter versterking van:
– woordenschat
– uitspraak
– spelling
– grammatica
– technisch en verdiepend lezen

(inschrijving via het contactformulier.)

De sleutelwoorden van deze cursus zijn: verdieping, strategieën, directe instructie, fonologie.

 • Je krijgt praktische tips voor het verbeteren van de technische leesvaardigheid van het Frans, het Engels en het Duits. 
 • Je kan jouw leerlingen, bij het leren van een moderne vreemde taal, remediëren met een directe gestructureerde, systematische en multisensoriële instructie van het regelsysteem.
 • Je weet wat verdiepend lezen is en je kunt dit op elk niveau (van groep 1 tot en met het VO) toepassen.
 • Je weet welke fonologische deelvoorwaarden je moet trainen in relatie tot het leren van vreemde talen.
 • Je maakt kennis met compenserende software
 • Je leert werken met effectieve overhoorprogramma’s.
 • Je gaat met de leerling op zoek naar effectieve leerstrategieën en behoedt de leerling voor foute compenserende leerstrategieën.
 • Je krijgt veel praktische tips en verwijzingen naar nuttige websites en oefenmateriaal.


Emmanuelle: “Leerlingen met dyslexie moeten heel wat struikelblokken overwinnen bij het leren van een vreemde taal. In het onderwijs domineert momenteel een “natuurlijke” en communicatieve, nauwelijks gestructureerde aanpak. Sommige leerlingen hebben echter vooral baat bij een directe, gestructureerde, systematische en multisensoriële instructie van het regelsysteem van een taal en het is deze instructie die jij, gekoppeld aan de taal (Engels, Frans of Duits) van jouw keuze, die dag zal inoefenen. Omdat ook logopedisten en remedial teachers de boot niet mogen missen in dit digitale tijdperk oefen je met effectieve overhoorprogramma’s en wordt compenserende dyslexiesoftware kritisch besproken. Je leert ook hoe je kan werken in een online classroom zodat je leerlingen online kan remediëren.”

Emmanuelle de Waal:
Emmanuelle is logopedist, remedial teacher, dyslexiespecialist en lerenleren trainer. Zij ontwikkelde de methodiek Letterweg waarin de Pratende Letters de hoofdrol spelen.
Zij is werkzaam binnen de vrije vestiging in Nederland en België.

DE CURSUS:

Dyslexie bij Moderne Vreemde talen Dyslexie en verdiepend lezen

Accreditatie voor logopedisten: 54,5 punten

Datum: 12-12-2020 via Zoom vanaf 9 uur tot 17 uur.  Volzet 

Data: 1 cursus verspreid over de dagdelen op maandag 22 februari en maandag 1 maart 2021: VOLZET

Aanvang: 17 u tot 21 u 

Prijs: 

INSCHRIJVEN VIA :
dewaalmanu@hotmail.com
Onder vermelding van: Verdiepingscursus Dyslexie +  naam + telnr .+ (KP nr ) + factuuradres + mailadres+  uw functie
contact: 0032(0)479448495 (ook sms en app) 

 

 

 • Gelieve uw naam en telefoonnummer te vermelden als u een afspraak wil voor logopedie. Vermeld bij een bestelling welke producten u wenst, het afleveradres en het factuuradres (met of zonder BTW) Betreft het een inschrijving van een cursus, vermeld dan de naam van de cursus, de cursusdag en uw naam en de factuurgegevens. GROETJES VAN DE PRATENDE LETTERS !