Workshops van taal tot leren.

Workshops:

 • Basisworkshop Letterweg – Pratende Letters
 • Verdiepingscursus Dyslexie: Moderne Vreemde Talen.

 

Basisworkshop Methodiek Letterweg - Pratende Letters.
BASISWORKSHOP 
METHODIEK LETTERWEG – PRATENDE LETTERS!
DE KRACHT VAN GEVISUALISEERDE KLANKEN
BINNEN JOUW THERAPIE EN OP SCHOOL.

Nog nooit was een leermiddel zo veelzijdig inzetbaar!
De methodiek Letterweg is niet alleen de eerste hulp bij lees- en spellingsproblemen. De fonologische ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij de spraak- en taalontwikkeling. Hogere leerprocessen zoals het lezen en het spellen bouwen erop voort en dragen op hun beurt ook bij tot de verdere ontwikkeling van dat fonologisch bewustzijn. In deze veelzijdige workshop leert de deelnemer de Pratende Letters van Letterweg in te zetten bij verschillende leerprocessen. Het belooft een veelzijdige workshop te worden waarin je meerdere praktische vaardigheden leert (zoals het letterwegschrift en de letterweggebaren) en waarin steeds weer de link van spraak, fonologie en taal naar leren gelegd wordt zodat jij bij jouw leerling de fonologische basis kan versterken waarop hogere leerprocessen voortbouwen. 

Inschrijven kan via het contactformulier. Vemeld dan a.u.b.: Voornaam, naam,  Factuuradres,  mailadres, telefoonnr. en  je functie  (leerkracht, zorgcoördinator of logopedist, fysiotherapeut) en geef aan wanneer je wil deelnemen. De factuur met betalingsvoorwaarden ontvang je via mail. 

Basisworkshop Letterweg: 

Dinsdag  25- 02- 2020 (vakantieperiode): je kan er nog bij 

Maandag 30-03-2020: je kan er nog bij

maandag 20-04-2020: Je kan er nog bij 

Praktische informatie
Type activiteit:1 volledige studiedag
Tijdstip:09.30 uur tot 17.00 uur
Locatie:

t Kaartershuisje wordt nu `t Letterweghuisje

 Dorpsstraat 65

2950 Kapellen

Kosten:€ 197,– incl. BTW per persoon
Heb je op een beurs of tijdens een reclamecampagne een kortingscode ontvangen? Vermeld die dan bij je inschrijving a.u.b. 
Trainer:Emmanuelle De Waal
Doelgroeplogopedisten, leerkrachten, taakleerkrachten, fysiotherapeuten, thuisonderwijs,ergotherapeuten
Aantal lesuren7,5  uur
Inbegrepen:cursusmap, broodjeslunch en koffiepauzes
Niet inbegrepen:

Fonemische handboeken t.w.v. € 136,–.

Speciale kortingsprijs voor deelnemers € 70,–

 

 

Inhoud cursus Letterweg-KLankenpad

NA DEZE WORKSHOP HEEFT DE DEELNEMER KENNIS VAN:

-De hypothese van het fonologisch deficit en de gevolgen ervan op de spraak-,taal-, lees-en spellingprocessen.

-Statistisch leren en allofone klankverwerving, de verbindingshypothese van Hatcher en wat recent fmri- onderzoek ons leert over het leesproces.

-Het belang van het gebruik van (pratende) letters bij het trainen van spraak, taal, lezen en spellen.

-De kracht van spiegelneuronen en mimiek tijdens de logopedische therapie het lesgeven en de remediéring.

-De theoretische onderbouwing van de multisensoriële aanpak .

-De directe expliciete instructie aan leerlingen met problemen op het vlak van het leren lezen en spellen.

-De voorschotbenadering met Letterweg bij risico op dyslexie, bij fonologische problemen en meertaligheid.

-Het automatiseren van letterkennis

-Het belang van goede fonologische representaties in relatie tot woordvinding en spelling.

-De hogere leerprocessen waarin de logopedist / Rt-er kan bijsturen

-De visuele en auditieve deelvaardigheden die tijdens het aanvankelijk lezen ontwikkelen en hoe je hiaten hierin kan ondervangen met behulp van Pratende Letters

-De toepassingsmogelijkheden van Letterweg bij dyspraxie, TOS, woordvindingsproblemen, fonologische stoornissen, het visualiseren van -abstracte woorden zoals lidwoorden, vragende voornaamwoorden enz

-De opbouw van het aanvankelijk lezen en spellen

-Het belang van het nauwkeurig lezen zonder tempodruk

-De fonologie van het Nederlands 

NA DE WORKSHOP KAN DE DEELNEMER:

-Klanken en letters op een multisensoriële wijze tot leven brengen en ze concreet en bespreekbaar maken.

-Het metalinguïstisch bewustzijn ontwikkelen m.b.v. pratende letters.

-Het fonologisch bewustzijn trainen m.b.v. pratende letters.

-Het fonemisch bewustzijn trainen b.v. pratende letters.

-De klanktekenkoppeling trainen m.b.v. pratende letters.

-De letterkennis automatiseren

-Fonologische representaties / woordopbouw visualiseren m.b.v. pratende letters.

-Foutieve fonologische representaties corrigeren m.b.v. pratende letters.

-Het aanvankelijk lezen en het aanvankelijk spellen ondersteunen m.b.v pratende letters.

-Pratende letters inzetten: bij de behandeling van fonologische stoornissen, bij de voorschotbenadering bij risico op dyslexie en bij de Directe Expliciete Instructie (E.D.I) aan leerlingen met een hardnekkig probleem op gebied van leren lezen en spellen (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie)

-Pratende Letters inzetten bij het trainen van woordenschat en woordvinding.

-M.b.v. pratende letters de deelvaardigheden van het leren lezen ondersteunen en de struikelblokken die een kind ervaart bij een lees- of spellingmethode ondervangen

-Elke klank omzetten in een handgebaar dat lijkt op het letterteken om hiermee de klankopbouw te visualiseren en deze klankgebaren aan te leren aan het kind met een lees-en spellingproblematiek

-Het letterwegschrift toepassen binnen de logopedische therapie

Verdiepingscursus dyslexie.

Dyslexiebehandeling bij moderne vreemde talen.

Leerstrategieën ter versterking van:
– woordenschat
– uitspraak
– spelling
– grammatica
– technisch en verdiepend lezen


(Data volgen, inschrijving via het contactformulier. )

De sleutelwoorden van deze cursus zijn: verdieping, strategieën, directe instructie, fonologie.

 • Je krijgt praktische tips voor het verbeteren van de technische leesvaardigheid van het Frans, het Engels en het Duits. 
 • Je kan jouw leerlingen, bij het leren van een moderne vreemde taal, remediëren met een directe gestructureerde, systematische en multisensoriële instructie van het regelsysteem.
 • Je weet wat verdiepend lezen is en je kunt dit op elk niveau (van groep 1 tot en met het VO) toepassen.
 • Je weet welke fonologische deelvoorwaarden je moet trainen in relatie tot het leren van vreemde talen.
 • Je maakt kennis met compenserende software
 • Je leert werken met effectieve overhoorprogramma’s.
 • Je gaat met de leerling op zoek naar effectieve leerstrategieën en behoedt de leerling voor foute compenserende leerstrategieën.
 • Je krijgt veel praktische tips en verwijzingen naar nuttige websites en oefenmateriaal.
 • Je leert ook hoe je een online classroom kan aanmaken en hoe je daarmee leerlingen vanop afstand kan remediëren en helpen bij prangende vragen.


Emmanuelle: “Leerlingen met dyslexie moeten heel wat struikelblokken overwinnen bij het leren van een vreemde taal. In het onderwijs domineert momenteel een “natuurlijke” en communicatieve, nauwelijks gestructureerde aanpak. Sommige leerlingen hebben echter vooral baat bij een directe, gestructureerde, systematische en multisensoriële instructie van het regelsysteem van een taal en het is deze instructie die jij, gekoppeld aan de taal (Engels, Frans of Duits) van jouw keuze, die dag zal inoefenen. Omdat ook logopedisten en remedial teachers de boot niet mogen missen in dit digitale tijdperk oefen je met effectieve overhoorprogramma’s en wordt compenserende dyslexiesoftware kritisch besproken. Je leert ook hoe je kan werken in een online classroom zodat je leerlingen online kan remediëren.”

Emmanuelle de Waal:
Emmanuelle is logopedist, remedial teacher, dyslexiespecialist en lerenleren trainer. Zij ontwikkelde de methodiek Letterweg waarin de Pratende Letters de hoofdrol spelen.
Zij is werkzaam binnen de vrije vestiging in Nederland en België.

DE CURSUS:

Dyslexie bij Moderne Vreemde talen Dyslexie en verdiepend lezen

Accreditatie voor logopedisten: 54,5 punten

INSCHRIJVEN VIA :
info@logopediedewaal.nl onder vermelding van
Cursus dyslexie- Vreemde talen met de vermelding : Uw naam + naam van de cursus+ datum van de cursus  
contact: info@logopediedewaal.nl & 0032(0)479448495

 • Gelieve uw naam en telefoonnummer te vermelden als u een afspraak wil voor logopedie. Vermeld bij een bestelling welke producten u wenst, het afleveradres en het factuuradres (met of zonder BTW) Betreft het een inschrijving van een cursus, vermeld dan de naam van de cursus, de cursusdag en uw naam en de factuurgegevens. GROETJES VAN DE PRATENDE LETTERS !