[yoast-breadcrumb]

Workshops van taal tot leren.

Van Taal tot leren slaat een brug tussen het onderwijs en de logopedie.

In al deze cursussen staat multi-sensorieel werken centraal. Beeld, klank, emotie, betekenisgeving, creativiteit, inleving, beweging enz. 

Momenteel biedt VTTL aan:

 

Gemist ? Jammer maar geen nood, deze cursus wordt herhaald ! Verdiepend lezen en dyslexie bij vreemde Talen!

Data:  Deel 1: 06-12-2021 en Deel 2: 13 -12-2021 (van 16 u tot 20 u)
Instelling: Van Taal Tot Leren

Docent: Emmanuelle De Waal Auteur van de methodiek Letterweg, logopediste, remedial teacher en dyslexiebehandelaar. Werkzaam in België en Nederland.
Locatie-plaatsnaam: Online via ZOOM,
Studieduur: 2 dagdelen
Lestijden: 16.00 uur – 20.00 u
Kosten: Deel 1 en Deel 2 aan  € 179, – incl. BTW per persoon  (geaccrediteerd voor logopedisten NL )
Diplomering: ADAP Register Logopedisten 54,5 punten S
Doelgroep: Logopedisten, leerkrachten, remedial teachers. Vermeld zeker je functie bij inschrijving zodat de inhoud aansluit op jouw doelgroep.
Locatie: online via ZOOM, met aanwezigheidsplicht, u ontvangt per mail een link waarmee u kan inloggen

Studiebelasting-uren: 8 uur aanwezigheidsplicht via Zoom + literatuurstudie en opdrachten
Dyslexie en moderne talen, Wim Tops
Close reading: Diana Lapp

Contact:Tel 0032 479 44 84 95  e-mail: dewaalmanu@hotmail.com

Inschrijving: via e-mail met vermelding van: Naam, factuuradres, e-mail, mobiel nummer, functie , KP nummer (bevestiging volgt per sms)

Website: www.logopediedewaal.nl

Inhoud
Deel 1: Verdiepend lezen en verdiepend denken: vanaf de kleutertijd tot altijd!
Verdiepend lezen, ook wel ‘close reading’ genoemd, leert leerlingen om boeken en teksten te doorgronden.  Hoe breng jij die vaardigheid aan bij leerlingen met taal- en leesproblemen? Wacht jij tot jouw leerling met dyslexie vlot kan lezen? Komt de techniek écht vóór het begrip? Wat doe jij als vloeiend lezen bij jouw leerling achterblijft en je, vanzelfsprekend, naar begrijpend lezen streeft? Anderzijds kan je je afvragen of je bij leerlingen met een taalproblematiek begrijpend lezen kan verwachten?
In deze cursus worden de uitgangspunten van close reading besproken en wordt het technisch én verdiepend lezen praktisch geoefend.  Ga mee in de verdieping! Ontdek het theoretisch kader van close reading  en ervaar zelf tijdens meerdere korte sessies wat verdiepend lezen is. Leer hoe je verdiepend lezen kan toepassen tijdens de lessen begrijpend lezen,  de taal- en dyslexiebehandelingen!

Deel 2: Talen leren met bijkomende uitdagingen
Welke struikelblokken ondervinden leerlingen met dyslexie, een TOS of concentratieprobleem bij het leren van een voor hen vreemde taal en hoe kan jij, vanaf de laatste kleuterklas en verder, tijdens je therapieën of lessen een stevige fundering aanleggen waarop die hogere leerprocessen voortbouwen? Hoe houd jij de beelddenker bij jouw taalles? Wat doe je als een methodiek niet aansluit bij de leerling? Welke prioriteiten stel je? Kijk jij als leerkracht, logopedist of zorgcoördinator alleen maar naar het nu, naar de scores die je leerling zou moeten behalen, of denk je aan de leerweg die nog volgt? Hoe geef jij jouw leerling leer-kracht? In deze cursus ga je met  Mike op pad, vanaf de kleuterklas tot de eindexamens van het voortgezet onderwijs. Mike heeft dyslexie, fonologische problemen én woordvindingsproblemen., maar heeft zoveel sterke kanten.  Hij is sportief, beweeglijk en volgens zijn ouders een echte beelddenker en ook wel wat strong-willed. Hij bleek, na breed onderzoek, ook hoogbegaafd en perfectionistisch te zijn. “Arme … leerkracht?“ Leerlingen met dyslexie moeten heel wat hindernissen overwinnen bij het leren van een vreemde taal. In het onderwijs domineert momenteel een “natuurlijke” en communicatieve, nauwelijks gestructureerde aanpak. Sommige leerlingen hebben echter vooral baat bij een directe, gestructureerde, systematische en multisensoriële instructie van het regelsysteem van een taal en het is deze instructie die op deze dag besproken wordt. Tijdens deze tocht ontdek je leerstrategieën ter versterking van: – woordenschat –  uitspraak – spelling – grammatica – technisch en verdiepend lezen bij vreemde talen –

NB: Enkel geïnteresseerd in 1 onderdeel? Dat kan (zonder accreditatie)

Kosten

Verdiepingscursus dyslexie deel 1 en deel 2  : € 179, – incl. BTW per persoon  (geaccrediteerd)

Enkel deel 1: Close reading  €89,5 ( niet geaccrediteerd en geen opdrachten)
Enkel deel 2: Moderne talen leren met een extra uitdaging zoals, dyslexie of Tos. € 89,5 ( Niet geaccredtiteerd en geen opdrachten )

 
 

 

 

 

 

Basiscursus Klankenpad- Letterweg 6 uur voor logopedisten, remedial teachers , kindercoaches , therapeuten die schrijfonderwijs geven en NT2 leerkrachten.

Letterweg!
Van Taal Tot Leren brengt de online cursus Klankenpad- Letterweg voor remedial teachers, kindercoaches, kinderfysiotherapeuten en ergotherapeuten die lees- spelling en- of schrijfonderwijs geven.
Versterk de fonologische basis waarop hogere leerprocessen voortbouwen! Van Taal Tot Leren slaat een brug tussen logopedie en remedial teaching. Tijdens deze cursus word jij een klankenspecialist en leer je een uniek multisensorieel leermiddel inzetten tijdens jouw lessen en therapieën.
Groetjes van de pratende letters!
Wanneer:

 • LAST MINUTE ACTIE : KLINKERBOEK EN MEDEKLINKERBOEK GRATIS
  Maandagochtend ma 20 sept + 27 sept (9 u tot 12 u)  vermeld de code: K&M gratis sept ’21
  Maandagavond ma 20 sept + 27 sept (17 u tot 20 u) 
 • Maandagavond 24 jan + 31  jan (17 u tot 20) 
 • Vrijdag 25 maart 2022 van 9 u tot 12 u + zaterdag 26 maart 2022 van 9 u tot 12 u 
 • Vrijdag 10 juni 2022 van 9 u tot 12 u + zaterdag 11 juni 2022 van 9 u tot 12 u 
 • vrijdag 18 nov. 2022 van 9 u tot 12 u + zaterdag 19 nov 2022 van 9 u tot 12 u 

Prijs: 135 euro
6 sbu niet geaccrediteerd

Ps; Wil jij ook meer weten over het lees-en spellingonderwijs met Letterweg, kies dan voor de 8 durende cursus. (basis + verdieping)

 

 

Cursus Klankenpad Letterweg voor Remedial Teachers (geaccrediteerd door LBRT)

Cursus Klankenpad Letterweg voor RT-ers – 8 uur – online –  accreditatie 8 SBU 

Cursisten hebben inzicht in het theoretisch kader van de multisensoriële methodiek, Klankenpad- Letterweg

Cursisten leren hoe zij Letterweg als voorschotbenadering kunnen inzetten, bij kleuters met risico op leesproblemen

Cursisten leren hoe zij Letterweg kunnen inzetten bij het ontwikkelen van fonemisch bewustzijn en fonemisch categoriseren

Cursisten leren hoe zij Letterweg kunnen inzetten bij de klanktekenkoppeling

Cursisten leren hoe zij Letterweg kunnen inzetten om beoogde lees-en spellingstrategieën te visualiseren en te laten beleven

Cursisten leren hoe zij Letterweg kunnen inzetten bij het aanvankelijk lezen en spellen

Cursisten leren hoe zij Letterweg kunnen inzetten bij Beelddenkers Cursisten leren hoe zij Letterweg kunnen inzetten bij Tos, ASS, Auditieve problemen
Cursisten leren hoe zij Letterweg kunnen inzetten bij het geven van klankenonderwijs (NT2)

Cursisten leren hoe zij Letterweg kunnen inzetten bij woordvindingsproblemen

Cursisten leren de Letterweg-tools waarmee ze leerprocessen op gang brengen en leerstrategieën visualiseren en laten beleven.

Cursisten hebben kennis genomen van het ontluikende en beginnende geletterdheid en het aanvankelijk lezen en spellen

Cursisten hebben kennis genomen van materialen en weten hoe deze in te zetten bij hun begeleiding.

literatuurstudie ; Verplichte Literatuur: Rijke taal. Taaldidactiek voor het
basisonderwijs. Koeven, Erna de (2020) en Smits, Anneke Boom, Nederland, 432 pagina’s

Start- en einddatum per uitvoering

Cursus 1 : ochtend cursus : maandag 20 09 2021 (9 u tot 12 u) + 27-09 2021 (9 u tot 12 u)  +  04-10-2021 (9 u tot 11u)  LAST MINUTE ACTIE : KLINKERBOEK EN MEDEKLINKERBOEK GRATIS
Vermeld de code: K&M gratis sept ’21
Cursus 2 :  Gemist ! avondcursus : maandag 20 09 2021 (17 u tot 20 u )+ 27-09 2021 (17 u tot 20 u ) + 04-10-2021 (17 u tot 19 u)
Cursus 4 : avondcursus : maandag 24 01 2022 (17 u tot 20 u)   + 31 01 2022 (17 u tot 20 u) + 07 02 2022( 17 u tot 19 u)
Cursus 5: vrijdag 25 maart 2022 van (9 u tot 12 u) + zaterdag 26 maart 2022 van (9 u tot 12 u) én van (13 u tot 15 u)

cursus 6 : vrijdag10 juni 2022 van (9 u tot 12 u )+ zaterdag 11 juni 2022 van (9 u tot 12 u) én van (13 u tot 15 u)
cursus 7  vrijdag18 nov 2022 van (9 u tot 12 u) + zaterdag19 nov 2022 van (9 u tot 12 u) én van (13 u tot 15 u)

Accreditatie= 8 punten
De cursus bestaat uit drie delen. Tijdens de eerste twee delen worden al de klanken en letters op ludieke wijze tot leven gebracht via de Letterwegacts. Ook leert men de Letterwegstrategieën zoals het letterwegschrift en de letterweggebaren. In het derde deel komen het aanvankelijk lezen en spellen met letterweg aan bod.

Prijs 179 euro
Na deze cursus kun je onmiddellijk met Letterweg aan de slag en kun jij je letterwegcoach noemen.
Inschrijven via het contactformulier. Stuur voor alle zekerheid ook een sms naar 0032 479 44 84 95, zodat ik je kan contacteren. 
Vermeld dat het de geaccrediteerde cursus voor RT-ers betreft.

Groetjes van de Pratende Letters & Emmanuelle

 

 

 

Cursus Letterweg Letterweg voor logopedisten: Basis + verdieping, geaccrediteerd
METHODIEK (KLANKENPAD) – LETTERWEG – PRATENDE LETTERS!
DE KRACHT VAN GEVISUALISEERDE KLANKEN
BINNEN JOUW THERAPIE EN OP SCHOOL.

Kies voor een veelzijdig leermiddel dat met beeld, beweging, betekenisgeving, humor, fantasie, empathie, klank en creativiteit leerprocessen op gang brengt. De fonologische ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij de spraak- en taalontwikkeling. Hogere leerprocessen zoals het lezen en het spellen bouwen erop voort en dragen op hun beurt ook bij tot de verdere ontwikkeling van dat fonologisch bewustzijn.
In deze 8 durende cursus leer jij al de klanken (en letters) op leuke wijze tot leven te brengen. Al de medeklinkers en klinkers en hun respectievelijke klankkenmerken worden besproken en je gaat met nieuwe praktische vaardigheden naar huis want je leert het Letterwegschrift en de unieke Letterweggebaren.
Leerkrachten en logopedisten leren in deze cursus hoe de klanken uitgesproken moeten worden tijdens het leren lezen en spellen of hoe je aan kleuters (nieuwkomers en meertalige kinderen, kinderen met fonologische problemen of met een risico op dyslexie) de klanken (en indirect letters) aanleert. In het laatste gedeelte komt het lees-en spellingonderwijs met Letterweg aan bod (tot groep 4 /tweede leerjaar).
Inschrijven kan via het contactformulier. Vermeld dan a.u.b.: Voornaam, naam,  Factuuradres,  mailadres, telefoonnr. , KP nr. en  je functie  (leerkracht, zorgcoördinator of logopedist) De factuur met betalingsvoorwaarden ontvang je via mail. 

ONLINE Cursus Klankenpad – Letterweg: Vermeld in het contactformulier aan welke workshop je wil deelnemen!

Praktische informatie

Type activiteit:

8 uur durende
online workshop

 

 

De online cursus van 8 uur wordt opgesplitst in 3 online sessies via Zoom

dag 1: 3 uur klanken (Basis) 
dag 2: 3 uur klanken (Basis) 
dag 3: 2 uur Toepassingen van groep 2 tot groep 4 (verdieping)


Accreditatie (NVLF) voor basis +verdieping is goedgekeurd voor 32 studiepunten
Verplichte literatuur met opdracht: Rijke taal, Taaldidactiek voor het basisonderwijs, Erna van Koeven en Anneke Smits

 

 

Agenda: Wil jij enkel deelnemen aan de niet geaccrediteerde basiscursus (deel 1 en 2)  dan kun jij ook aansluiten bij onderstaande cursussen en niet deelnemen aan de laatste sessie. Er is geen literatuurverplichting als je enkel deelneemt aan de basiscursus.

 • Maandagavond 24 jan (17 u tot 20 u) + 31  jan (17 u tot 20 u) + 07 februari 2022 (17 u tot 19u )
 • Vrijdag 25 maart 2022 van 9 u tot 12 u + zaterdag 26 maart 2022 van 9 u tot 12 u en 13 u tot 15 u
 • Vrijdag 10 juni 2022 van 9 u tot 12 u + zaterdag 11 juni 2022 van 9 u tot 12 u en 13 u tot 15 u
 • vrijdag 18 nov. 2022 van 9 u tot 12 u + zaterdag 19 nov 2022 van 9 u tot 12 u en 13 u tot 15 u
Locatie:online via zoom
u ontvangt per mail een link waarmee u kan inloggen
Kosten:€ 179,– incl. BTW per persoon  (basis en verdieping, geaccrediteerd voor RT en Logopedie)
€ 135, incl BTW per persoon (enkel basis, niet geaccrediteerd)
Trainer:Emmanuelle De Waal
Doelgroeplogopedisten, leerkrachten, remedial teachers
Vermeld zeker je functie bij je inschrijving zodat de inhoud aansluit op jouw doelgroep.

ACTIE

behorend bij de cursus in juni 2021

Als je deelneemt aan de cursus  kunnen sommige Letterwegmaterialen met korting worden aangekocht. Met de fonemische handboeken kan je na de cursus onmiddellijk aan de slag!

Deze twee boekjes zijn sowieso te koop aan de gunstprijs van 40 euro àls je deelneemt aan een cursus.

 Na afloop ontvang je de hand-outs, de digitale handleiding bij de boeken én het certificaat Letterwegcoach.
 Inschrijven via contactformulier op https://logopediedewaal.nl/workshops-van-taal-tot-leren/
Met vermelding van Naam, Verzendadres, Factuuradres, Mailadres, Mobiel Tel.nummer, KP nummer, Doelgroep
Laat het me ook even via sms weten op: 0032 479 44 84 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemist ? Volg ons ! Via Vormingcentrum SIG (België): Fysiek: Klankenpad - Letterweg

De kracht van gevisualiseerde klanken in de therapie en op school

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6292/Klankenpad–Letterweg

 

Thema
Spraak en taal
Code155
Wanneer18/10/2021
25/10/2021
Uur08:30u tot 12:30u
WaarSig Gijzegem
Prijs€ 179,00 – € 143,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum13/10/2021
Aantal uren vorming8,00u
Gemist? Volg ons ! Via vormingscentrum SIG (België): FYSIEK: Verdiepend lezen en verdiepend denken: vanaf de kleutertijd tot altijd!
Thema
Leerstoornis
Code161
Wanneer18/10/2021
25/10/2021
Uur13:30u tot 16:30u
WaarSig Gijzegem
Prijs€ 179,00 – € 143,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum13/10/2021
Aantal uren vorming6,00u
Gemist? Volg ons ! Via vormingscentrum Sig (België): Fysiek: Nieuwe talen leren met bijkomende uitdagingen zoals dyslexie en TOS
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6305/Nieuwe-talen-leren-met-bijkomende-uitdagingen-zoals-dyslexie-en-TOS

 

 
Thema
Leerstoornis
Code152
Wanneer15/11/2021
Uur09:30u tot 16:30u
WaarSig Gijzegem
Prijs€ 179,00 – € 143,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum10/11/2021
Aantal uren vorming6,00u

 • Gelieve uw naam en telefoonnummer te vermelden als u een afspraak wil voor logopedie. Vermeld bij een bestelling welke producten u wenst, het afleveradres en het factuuradres (met of zonder BTW) Betreft het een inschrijving van een cursus, vermeld dan de naam van de cursus, de cursusdag en uw naam en de factuurgegevens. GROETJES VAN DE PRATENDE LETTERS !