Neem gerust contact op

Workshops van taal tot leren.

Workshops:

 • Basisworkshop Letterweg – Pratende Letters
 • Verdiepingscursus Dyslexie: Moderne Vreemde Talen.

 

Basisworkshop Methodiek Letterweg - Pratende Letters.

Basisworkshop – 1 studiedag

MethodiekLetterweg – Pratende Letters!

De kracht van gevisualiseerde klanken binnen jouw therapie en op school.

Nog nooit was een leermiddel zo veelzijdig inzetbaar!
De methodiek Letterweg is niet alleen de eerste hulp bij lees-en spellingproblemen. De fonologische ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij de spraak-en taal-ontwikkeling. Hogere leerprocessen zoals het lezen en het spellen bouwen erop voort en dragen op hun beurt ook bij tot de verdere ontwikkeling van dat fonologisch bewustzijn. In deze veelzijdige workshop leert de deelnemer de Pratende letters van Letterweg in te zetten bij verschillende leerprocessen. Het belooft een veelzijdige workshop te worden waarin je meerdere praktische vaardigheden leert (zoals het letterwegschrift en de letterweggebaren) en waarin steeds weer de link van spraak en taal naar leren gelegd wordt, want als je een goede spraak-en taalbasis wil aanleggen moet je ook weten wat erop voortbouwt.

NA DEZE WORKSHOP HEEFT DE DEELNEMER KENNIS VAN :

 • De hypothese van het fonologisch deficit en de gevolgen ervan op de spraak-, taal-, lees-en spellingprocessen.
 • Statistisch leren en allofone klankverwerving, de verbindingshypothese van Hatcher en wat recent fmri- onderzoek ons leert over het leesproces.
 • Het belang van het gebruik van (pratende) letters bij het trainen van spraak, taal, lezen en spellen.
 • De kracht van spiegelneuronen en mimiek tijdens de logopedische therapie of de remediéring.
 • De theoretische onderbouwing van de multisensoriële aanpak .
 • De directe expliciete instructie aan leerlingen met problemen op het vlak van het leren lezen en spellen.
 • De voorschotbenadering met Letterweg bij risico op dyslexie.
 • Het belang van goede fonologische representaties in relatie tot woordvinding en spelling.
 • De hogere leerprocessen waarin de logopedist / Rt-er kan bijsturen.
 • De visuele en auditieve deelvaardigheden die tijdens het aanvankelijk lezen ontwikkelenen hoe hiaten hierin te ondervangen m.b.v . Pratende Letters.
 • De toepassingsmogelijkheden van Letterweg bij dyspraxie, TOS, woordvindingsproblemen, fonologische stoornissen, het visualiseren van abstracte woorden zoals lidwoorden, vragende voornaamwoorden enz.
 • De opbouw van het aanvankelijk lezen en spellen.
 • Het belang van het nauwkeurig lezen zonder tempodruk.

 

NA DE WORKSHOP KAN DE DEELNEMER :

 • Klanken en letters op een multisensoriële wijze tot leven brengen en ze concreet en bespreekbaar maken.
 • Het metalinguïstisch bewustzijn ontwikkelen b.v. pratende letters.
 • Het fonologisch bewustzijn trainen m.b.v. pratende letters.
 • Het fonemisch bewustzijn trainen b.v. pratende letters.
 • De klanktekenkoppeling trainen m.b.v. pratende letters.
 • Fonologische representaties / woordopbouw visualiseren m.b.v. pratende letters.
 • Foutieve fonologische representaties corrigeren m.b.v. pratende letters.
 • Het aanvankelijk lezen en het aanvankelijk spellen ondersteunen m.b.v. pratende letters.
 • Pratende lettersinzetten: bij de behandeling van fonologische stoornissen, bij de voorschotbenadering bij risico op dyslexie en bij de Directe Expliciete Instructie (E.D.I) aan leerlingen met een hardnekkig probleem op gebied van leren lezen en spellen (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie).
 • Pratende Letters inzetten bij het trainen van woordenschat en woordvinding.
 • b.v. pratende letters de deelvaardigheden van het leren lezen ondersteunen en de struikelblokken die een kind ervaart bij een lees- of spellingmethode ondervangen.
 • Elke klank omzetten in een handgebaar dat lijkt op het letterteken om hiermee de klankopbouw te visualiseren en deze klankgebaren aan te leren aan het kind met een lees-en spellingproblematiek.
 • Het letterwegschrift toepassen binnen de logopedische therapie.
Verdiepingscursus dyslexie.

Dyslexiebehandeling bij moderne vreemde talen.

Leerstrategieën ter versterking van:
– woordenschat
– uitspraak
– spelling
– grammatica
– technisch en verdiepend lezen

De sleutelwoorden van deze cursus zijn: verdieping, strategieën, directe instructie, fonologie.

 • Je krijgt praktische tips voor het verbeteren van de technische leesvaardigheid van het Engels, het Frans en het Duits.
 • Je kan jouw leerlingen, bij het leren van een moderne vreemde taal, remediëren met een directe gestructureerde, systematische en multisensoriële instructie van het regelsysteem.
 • Je weet wat verdiepend lezen is en je kunt dit op elk niveau (van groep 1 tot en met het VO) toepassen.
 • Je weet welke fonologische deelvoorwaarden je moet trainen in relatie tot het leren van vreemde talen.
 • Je verdiepte je tijdens de cursus in het compenserend gebruik van de computer.
 • Je leert werken met effectieve overhoorporgramma’s.
 • Je gaat met de leerling op zoek naar effectieve leerstrategieën en behoedt de leerling voor foute compenserende leerstrategieën.
 • Je krijgt veel praktische tips en verwijzingen naar nuttige websites en oefenmateriaal.
 • Je leert ook hoe je een online classroom kan aanmaken en hoe je daarmee leerlingen vanop afstand kan remediëren en helpen bij prangende vragen.


Emmanuelle: “Leerlingen met dyslexie moeten heel wat struikelblokken overwinnen bij het leren van een vreemde taal. In het onderwijs domineert momenteel een “natuurlijke” en communicatieve, nauwelijks gestructureerde aanpak. Sommige leerlingen hebben echter vooral baat bij een directe, gestructureerde, systematische en multisensoriële instructie van het regelsysteem van een taal en het is deze instructie die jij, gekoppeld aan de taal (Engels, Frans of Duits) van jouw keuze, die dag zal inoefenen. Omdat ook logopedisten en remedial teachers de boot niet mogen missen in dit digitale tijdperk oefen je met effectieve overhoorprogramma’s en wordt compenserende dyslexiesoftware kritisch besproken. Je leert ook hoe je kan werken in een online classroom zodat je leerlingen online kan remediëren.”

Emmanuelle de Waal:
Emmanuelle is logopedist, remedial teacher, dyslexiespecialist en lerenleren trainer. Zij ontwikkelde de methodiek Letterweg waarin de Pratende Letters de hoofdrol spelen.
Zij is werkzaam binnen de vrije vestiging in Nederland en België.

DE CURSUS:

Dyslexie bij Moderne Vreemde talen Dyslexie en verdiepend lezen

Accreditatie: 54,5 punten

INSCHRIJVEN VIA :
info@logopediedewaal.nl onder vermelding van
Cursus dyslexie- Vreemde talen 15 / 03
contact: info@logopediedewaal.nl & 0032(0)479448495