Neem gerust contact op

Logopedie

Wat is logopedie:

U kunt bij ons terecht bij problemen op het vlak van:

Stem:
 • COPD
 • Heesheid
 • Hyperventilatie
 • Keelklachten bij intensief stemgebruik
 • Zwakke stem
 • Organische stemstoornissen zoals een stembandverlamming , Reinkes Oedeem enz.
 • Foutief stemgebruik

In geval van Astma, COPD en Hyperventilatie wordt vaak samengewerkt met een fysiotherapeut van Fysiofaster, Praktijk voor Fysiotherapie, gevestigd op hetzelfde adres. De logopedist focust bij deze aandoeningen vooral op de ademverdeling tijdens het spreken, het verminderen van de keelklachten, het behoud van communicatie en sociale interactie en het verbeteren of vergemakkelijken van het stemgeven. Voor richtlijnen omtrent preventie : http://www.stempreventie.be/

Op deze pagina staat informatie over problemen die met stem maken hebben: https://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/wat-is-logopedie/stem

Spraak en afwijkende mondgewoonten:

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, klankgroepen en klanken. Kinderen leren de klanken van hun opvoeders, door na te doen. Toch is het leren spreken niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Zij moeten ontdekken wat een woord is, hoe de klanken gevormd worden, hoe klanken van elkaar verschillen en op welke plaats ze in een woord voorkomen. De logopedist leert aan het kind uit welke kenmerken een klank bestaat. Is het een lang geluid of wordt het kort geproduceerd, wordt het met de tong of met de lippen gemaakt?

Er kan sprake zijn van een fonetische, fonologische articulatiesproblematiek of van een verbale ontwikkelingsdyspraxie. De logopedische hulp verschilt dus naargelang het probleem.

Ook volwassenen kunnen spraakproblemen hebben.

Op deze pagina staat informatie over problemen die met spraak maken hebben.

Wij bieden hulp bij :

 • afwijkende mondgewoonten
 • slissen
 • verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • fonetische en fonologische stoornissen
 • broddelen
 • vertraagde spraakontwikkeling
 • nasaliteitsstoornissen
Taal:

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen . Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Op deze pagina staat informatie over problemen die met taal te maken hebben. https://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/wat-is-logopedie/taal

Wij bieden hulp bij:

 • Afasie
 • Dyslexie (zie ook RT-de Waal )
 • Taal Ontwikkeling Stoornis
 • Trainen van fonologie

Coaching van ouders in geval van stem, spraak-en taalproblemen bij hun kind

Het is mogelijk dat je kindje, vanwege het logopedisch probleem , een andere benadering nodig heeft dan de benadering die je toepast. Samen zoeken wij een passende aanpak, want logopedische hulp start in de praktijkkamer maar uiteindelijk zal je als ouders de spraak-en taalontwikkeling van je kind zelf moeten bijsturen en voeden.

Informeren van leerkrachten in geval van stem, spraak en taalproblemen bij het kind

Wij informeren en adviseren de leerkracht alleen als wij van u hieromtrent een schriftelijke goedkeuring ontvangen.