Logopediepraktijk De Waal beantwoordt al jouw vragen

Home » FAQ

Wat is autisme?

Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis in de hersenen. Het kenmerkt zich door beperkingen in de sociale omgang, verbeelding en communicatie. Bij autisme is er ook sprake van een beperkt en/of onveranderlijk gedragspatroon. Er zijn vijf vormen van autisme te onderscheiden, namelijk autistische stoornis, PDD-NOS, Asperger, RETT-syndroom en desintegratie stoornis.

Bij Logopediepraktijk De Waal helpen wij kinderen met autisme door de spraakontwikkeling te bevorderen en de communicatie met andere mensen te verbeteren. Hierbij is altijd sprake van een persoonlijke benadering.

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet kunnen lezen’. Het is een stoornis waarbij de taalverwerking anders verloopt en iemand ernstige problemen heeft met lezen en spellen. Dyslexie is aangeboren en staat los van de intelligentie.

Logopediepraktijk De Waal helpt kinderen bij leerproblemen, zoals dyslexie, door middel van remedial teaching. Daarnaast bieden wij een voorschotbenadering aan waarbij kleuters, waarvan verwacht wordt dat ze dyslexie hebben, spelenderwijs worden begeleid om hen voor te bereiden op het lezen en schrijven in groep 3.

Wat is articulatietherapie?

Articulatietherapie is gericht op kinderen en volwassenen die last hebben van een articulatiestoornis. Dat wil zeggen dat iemand niet in staat is om klanken van de moedertaal correct uit te spreken of te gebruiken. Door het volgen van articulatietherapie bij Logopediepraktijk De Waal leert iemand met een articulatiestoornis beter en duidelijker communiceren. Doorgaans start een behandeling op klankniveau, daarna wordt geoefend op syllabeniveau, woordniveau en eindigt met spontane spraak.

Wat doet een logopedist?

Een logopedist onderzoekt en behandelt zowel kinderen als volwassenen op het gebied van taal-, stem-, spraak- en gehoorstoornissen. Logopedisten behandelen ook aanverwante stoornissen, zoals ademhalings- en slikstoornissen. Per doelgroep en per stoornis worden speciale technieken en behandelmethodes gehanteerd. Aan de hand van een vooronderzoek stelt een logopedist een persoonlijk behandelplan op.

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding waarbij hulp wordt verleend aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. Remedial teaching is gericht op:

  • Rekenstoornissen en dyscalculie;
  • Voorschotbenadering bij risico op dyslexie (bij kleuters);
  • Leesproblemen en dyslexie;
  • Leren leren.

Omdat de leer- en gedragsproblemen verschillende oorzaken kunnen hebben, is het belangrijk dat de remedial teacher samen met de ouders en de leerling zoekt naar waar de problemen liggen. De begeleiding is dan ook gericht op de specifieke behoeften van de leerling.

Waar zit een praktijk voor stottertherapie?

Logopediepraktijk De Waal in Hoogerheide, dichtbij Bergen op Zoom, is een praktijk voor stottertherapie. Het doel van stottertherapie is het verbeteren van de spraak en/of het leren omgaan met stotteren. Bij Logopediepraktijk De Waal wordt stottertherapie aangeboden door middel van persoonlijke begeleiding.

Wat te doen als mijn kind dyslexie heeft?

Als je als ouder het vermoeden hebt dat je kind dyslexie heeft, kan jouw zoon of dochter getest worden op dyslexie. Dit kan op zijn vroegst eind groep 3 of begin groep 4. Als dyslexie officieel wordt vastgesteld door een orthopedagoog, krijgt een kind een dyslexieverklaring. Hiermee kan jouw zoon of dochter extra begeleiding op school krijgen.

Bij Logopediepraktijk De Waal bieden wij begeleiding aan kinderen met lees- en spellingsproblemen. Dit doen wij door middel van remedial teaching en voorschotbenadering.

Wanneer heeft een kind leerproblemen?

Kinderen met leerproblemen leren minder snel dan leeftijdsgenoten en hebben meer moeite met het verwerken van informatie. Een kind met leerproblemen heeft vaak in het algemeen moeite met leren. Doordat leerproblemen een belemmering kunnen zijn voor een succesvolle school- en studieloopbaan is het belangrijk dat deze snel worden herkend, gediagnostiseerd en behandeld.

Waar zit een praktijk voor leerproblemen?

Logopediepraktijk De Waal in Hoogerheide, nabij Bergen op Zoom, is een praktijk waar jouw kind terecht kan voor leerproblemen. Door middel van remedial teaching bieden wij jouw zoon of dochter professionele begeleiding. We bekijken de aspecten waar de leerling problemen mee heeft waarna een persoonlijk plan wordt opgesteld om jouw kind zo goed mogelijk te helpen.

Wat kost een logopediepraktijk?

De kosten van een logopediebehandeling lopen per praktijk uiteen en liggen gemiddeld per behandeling rond de €40,-. Vanuit de basisverzekering worden de kosten voor logopedie vergoed. Je hebt dus geen aanvullende verzekering nodig. Houdt wel rekening met het wettelijk verplicht eigen risico dat van toepassing is op verzekerden van 18 jaar en ouder. Daarnaast vergoeden niet alle zorgverzekeraars logopedie zonder verwijzing van een huisarts of specialist.

  • Gelieve uw naam en telefoonnummer te vermelden als u een afspraak wil voor logopedie. Vermeld bij een bestelling welke producten u wenst, het afleveradres en het factuuradres (met of zonder BTW) Betreft het een inschrijving van een cursus, vermeld dan de naam van de cursus, de cursusdag en uw naam en de factuurgegevens. GROETJES VAN DE PRATENDE LETTERS !