Neem gerust contact op

Directe Toegankelijkheid

In 2011 werd de logopedie direct toegankelijk. U heeft dus geen verwijsbrief meer nodig van uw huisarts.

Afspreken zonder verwijsbrief

U kunt zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem! Het is mogelijk dat de logopedist u op voorhand vraagt om vragenlijsten in te vullen. Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. De DTL-screening geeft dus zekerheid over uw gezondheid in relatie tot de logopedische behandeling .Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

Welke vragen kunt u verwachten?

Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen stellen over uw klacht. De vragen zijn afhankelijk van uw klacht. Hiermee stelt de logopedist vast of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst naar uw huisarts moet.

Is de logopedist opgeleid voor DTL?

Als een logopedist zonder verwijzing werkt heeft hij / zij hiervoor scholing gevolgd. Hier is geleerd om de DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of een logopedische behandeling nodig is.

Wie betaalt de DTL-screening?

Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar. Als de screening niet betaald wordt vraagt u best een verwijskaart bij uw huisarts.

Wordt de huisarts geïnformeerd?

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

© NVLF, alle rechten voorbehouden, bewerkt door Logopediepraktijk de Waal .