Cursus KLankenpad-Letterweg

Op weg naar Klanktekenkoppeling

Leuk: Met de unieke Letterwegstrategieën kun jij binnenkort de klankopbouw van woorden visualiseren!
Online Cursus via Zoom: APRIL
Datum deel 1, basis (Klankenpad): tweede paasdag, 10 april 2023
Tijd: 9 u tot 16 u (pauze van 12 u tot 13 u)
Inhoud: Klankenpad = Voorschotbenadering.
Met Pratende letters ontdekken kleuters in de klas of tijdens een individuele sessie bij de NT2 leerkracht, de logopedist of remedial teacher, de klanktekenkoppelingen. De Pratende letters visualiseren de klankopbouw van woorden zodat al de kleuters, ook leerlingen met T0S of fonologische problemen en anderstaligen, inzicht krijgen in de woordopbouw van Nederlandse woorden. Aangezien bij pratende letters klank en teken versmolten zijn leren de kleuters op speelse wijze veel klanktekenkoppelingen.
Datum deel 2, Letterweg: maandag 17 april
Tijd: 16 u tot 21 u
Inhoud: Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren lezen. Denk daarbij aan leerlingen met dyslexie, TOS, fonologische problemen of anderstaligen. In deel twee leer je wat specifiek nodig is om deze kinderen te leren lezen. Uiteraard wordt daarbij het klankenschema van Klankenpad, met de helpende Pratende letters, ingezet.
Doelgroep: Logopedisten , leerkrachten uit het kleuteronderwijs en het eerste en tweede leerjaar (Nederland * en België)
*Geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister voor Paramedici met 32 SBU als deel 1 en deel 2 wordt gevolgd (met verplichte literatuur en opdracht)
Prijs: enkel basis: € 150
deel 1 en deel 2: € 200
Inschrijving: zie onderaan a.u.b.
Online cursus via Zoom: JUNI
Datum deel 1, basis (Klankenpad) : zaterdag 3 juni 2023
Tijd: 9 u tot 16 u (pauze van 12 u tot 13 u)
Inhoud: idem aan cursus april
Datum deel 2, Letterweg: maandagavond 5 juni 2023
Tijd: 16 u tot 21 u
Inhoud: idem aan cursus APRIL
Doelgroep: Logopedisten , leerkrachten uit het kleuteronderwijs en het eerste en tweede leerjaar (Nederland * en België)
*Geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister voor Paramedici met 32 SBU als deel 1 en deel 2 wordt gevolgd (met verplichte literatuur en opdracht)
Prijs: deel 1: € 150
deel 1 en deel 2: € 200
Inschrijving: zie onderaan a.u.b.
Actie: Het boekenpakket bestaande uit Klinkerboek, Medeklinkerboek én Klankgebarenboek aan slechts € 60 excl. verzendkosten als je deelneemt aan een cursus.

Groetjes van de Pratende Letters!
Taalonderwijs begint met klankonderwijs!

Inschrijven: Via contactformulier met vermelding van
Naam
Verzendadres
Factuuradres
Mailadres,
mobiel.nr
KP.nummer
Doelgroep
Bevestiging volgt per mail.
Inbegrepen: Handouts, digitale handleiding bij aankoop van de boeken (met korting) , certificaat Letterwegcoach
Groetjes van de Pratende Letters!