Logopedie de Waal

 

Logopedie

 

Dyslexie

Pratende Letters
Letterweg

Workshops

Logopediepraktijk de Waal

Logopediepraktijk de Waal werd in 1986 opgericht door Emmanuelle de Waal. Manu zet zich met hart en ziel in om jou, jouw kind of jouw partner/ familielid te helpen bij problemen op het vlak van logopedische problemen. Logopediepraktijk de Waal is ook een praktijk voor remedial teaching.

De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de logopedisten zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij houden hun kennis op peil door het volgen van na- en bijscholingen en streven naar het op peil houden van de kwaliteit.

Manu de Waal is dyslexiebehandelaar. Zij is tevens de bedenker van de vrolijke PRATENDE LETTERS van de methodiek LETTERWEG, die kleuters en schoolkinderen op een leuke manier inzicht geven in de woordopbouw en hen daarmee een stevige basis geven voor het leren spreken, lezen en spellen. Kiest u voor onze praktijk dan kunt u erop vertrouwen dat er behandeld wordt met evidenced based behandelmethodes waarvan de effectiviteit door het extra inzetten van de Pratende Letters nog extra toeneemt. U kiest ook voor betrokkenheid, een brede kijk en een professional die met u meedenkt en een samenwerking met de school of peuterspeelzaal niet uit de weg gaat.

Logopediepraktijk de Waal geeft ook scholing over taalaanbod, meertaligheid, fonologie en dyslexie aan logopedisten, remedial teachers, leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang en peuterspeelzalen.